Sunday, 29 January 2023

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

A+ R A-

Aktualności

Wiadomości

 


Wsparcie parafii

 Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905

Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność. W/w ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.


 

Informujemy o rozpoczynających się nowych projektach przygotowanych przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem tutaj

 


 Stanowisko Rady 2022 1Stanowisko Rady 2022 2Stanowisko Rady 2022 3

Stanowisko Rady 2022 4


Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 1
Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 2

Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0001
 
Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0002

Modlitwa o pokój

Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 1
Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 2

 
Oświadczenie Przewodniczacego KEP po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

 

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  29.01.2023 - 4 Niedziela zwykła



    

  

     Prostych i pokornych wybrał Pan, aby ukazać mądrość wiary i wielkość swojej łaski. Przez udział we Mszy św. okazujemy posłuszeństwo Bogu i pokorę, otwierając się na niepojętetajemnice, jakimi i dzisiaj obdarza nas Chrystus.

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na potrzeby Naszej parafii. Bóg zapłać.
 • Bóg zapłać za złożone ofiary na konto parafialne oraz osobiście w kancelarii.
 • W czwartek 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy cykluroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W tym dniu na Mszach św. o godz. 8.00 i 17.00 poświęcenie gromnic. Na Mszy św. O godz. 17.00 poświęcenie również świec dzieciom, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do Komuniiśw. Jest to także dzień modlitw w intencji katechizacji dorosłych.
 • Święto Ofiarowania Pańskiego jest obchodzone w całym Kościele jako światowy dzień życia konsekrowanego. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na zakony kontemplacyjne.
 • W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca.
 • W piątek wspomnienie dowolne św. Błażeja, bpa i męcz. Na Mszy św. Specjalne błogosławieństwo.
 • Obchód chorych i starszych wiekiem parafian w piątek od godz. 8.00. Zgłoszenia do czwartku.
 • Również w I piątek o godz. 16.30 spowiedź dla młodzieży i kandydatów do Sakramentu bierzmowania. Msza św. O godz. 17.00 a po niej spotkanie formacyjne dla kandydatów.
 • W I sobotę miesiąca o godz. 7.30 różaniec o 8.00 Msza święta w int. Legionu Maryi i Żywego Różańca oraz Apostolatu M.B. Pielgrzymującej. Po Mszy św. Nabożeństwo do Matki Bożej.
 • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona jest na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na sprzątanie kościoła.
 • Intencje na rok 2023 przyjmowane są w godzinach urzędowania kancelarii. Proszę by nie odkładać rezerwacji Mszy św. na tzw. „Ostatni Moment”, zwłaszcza tych związanych z rocznicami lub jubileuszami. Mamy sporo wolnych intencji mszalnych na rok 2023
  Styczeń: 31 Luty: 2,7,21,28
  Marzec: 1,5,7,12,21,27,28,29,30,31 Kwiecień: 4,9,11,15,19,21,25,28
  Maj: 1,2,4,8,9,14,16,23,28,30 Czerwiec: 2,5,6,8,11,13,15,20,25,27
  Lipiec: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,21,23,24,25,26,27,29,30,31
  Sierpień: 1,5,7,8,9,10,15,22,23,24,26,27,29,30 Wrzesień: 4,5,8,12,16,17,19,20,22,24,26
  Październik: 1,2,3,5,6,11,24,29,31 Listopad: 7,13,14,28
  Grudzień: 1,5,10,12,13,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31
 • Do nabycia jest Gość Niedzielny cena 10 a mały Gość Niedzielny 7 zł. zł.
 • Jest gazetka parafialna na nadchodzący tydzień wyłożona z tyłu kościoła.
 • Nasz kościół jest ogrzewany całodobowo bardzo proszę o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

             PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
KALWARIA PSZOWSKA
Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905.

 • Ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.

  

     Aby zasłużyć na błogosławieństwo Boga i otrzymać zapowiedzianą nagrodę w niebie, mamy iść przez ziemię pokornie — czyniąc dobro, wprowadzając pokój i okazując miłosierdzie. Idziemy więc niosąc dar Chrystusa i zapowiedź, że warto kochać, przebaczać, cierpieć i zabiegać o sprawiedliwość.

 

 


ted by tekel