Tuesday, 26 May 2020

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

A+ R A-

Aktualności

Wiadomości

ZAPROSZENIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY
PRZED PIEKARSKIM WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ


     Drodzy Diecezjanie,Drogie Rodziny, Bracia i Siostry!

     Miesiąc maj jest w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą Matką Boga. Rozważamy  tajemnicę  Jej  macierzyństwa,  które  od  przyjęcia  woli  Bożej  w  chwili Zwiastowania  i  podtrzymania  niezachwianej  wierności  Bogu  pod  krzyżem  Jezusa Chrystusa, rozciąga się na nas wszystkich,braci i siostry Jej Syna, którzy jakopielgrzymi nadal pozostająnarażeni na trudy i niebezpieczeństwa (por. KKK 2674).Maryja,  Matka Jezusa i nasza,wskazuje drogę, jest jej znakiem i prowadzi nas do Zbawiciela.

     Drodzy Bracia,

     W związku z trwającym stanem epidemicznym nie może się odbyć w tradycyjnej formie i czasie pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Zapraszam jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę pielgrzymów w uroczystość Zesłania Ducha świętego, tj. w niedzielę 31 maja br. od godz. 13-tej przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej.

     Modlitwa rozpocznie się od złożeniu hołdu Matce Bożej, po którym wygłoszę przesłanie społeczne. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Bożej Opatrzności powierzymy wszystkie nasze osobiste intencje oraz osoby zmagające się z obecną sytuacją w kraju i na świecie, szczególnie chorych, ich najbliższych oraz służby medyczno-sanitarne. Maryję, czczoną w Piekarach Śl. jako Lekarkę, z pokorą będziemy prosić o wyjednanie wszystkim łaski zdrowia i pomyślności.

     Ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne, świat męski będzie reprezentowany w piekarskiej bazylice wyłącznie przez mężczyzn i młodzieńców z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zaproszonych gości. Proszę wszystkich innych wiernych o pozostanie w domach i modlitewną łączność za pośrednictwem mediów. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM i Polskie Radio Katowice.

     W ramach bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości zapraszam, razem z duszpasterzami piekarskiego sanktuarium, do przeżycia triduum modlitewnego za pośrednictwem łącza internetowego; od czwartku 28 maja, codziennie o godz. 18. W programie: Msza św., konferencja maryjna, Różaniec św., Litania do Matki Bożej Piekarskiej oraz Apel Jasnogórski. Link do połączenia dostępny jest na powitalnej stronie internetowej sanktuarium. W sobotni wieczór po zakończonym modlitewnym triduum będzie miała miejsce tzw. godzina ewangelizacyjna, połączona z inscenizacją o biblijnej historii Józefa egipskiego oraz świadectwami wiary.

     Drodzy Bracia i Siostry, wraz z Maryją, zawsze otwartą na współdziałanie z Duchem Świętym, uwielbiajmy Pana i prośmy o potrzebne łaski. Oczekując na wspólną modlitwę w Piekarach Śl., z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

                                                                                                                     † Wiktor Skworc

                                                                                                               Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 19 maja 2020 r.

VA I –38/2

 


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA z dnia 16 maja 2020 r.   

1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
 
2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.  Spowiedź może odbywać się:
 
a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych,  z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
 
b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności  i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.
  
Niniejsze zarządzenie należy umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii.

                                                                                                                              † Wiktor Skworc
                                                                                                                              Arcybiskup Metropolita 
                                                                                                                                   Katowicki    

Katowice, 16 maja 2020 r., w święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski 
Ad. VA I – 24/20

 
 

 

SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W ŚLASKICH KOPALNIACH

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy górnicy!

W dobie zmagania się ze skutkami stanu epidemii w naszym kraju, szczególnego znaczenia w relacjach społecznych nabiera zasada solidarności, która konkretyzuje się poprzez budowanie wzajemnych więzi, gesty pomocy, przyjaźni i miłości społecznej. Dla nas chrześcijan wyjątkową formą solidarności jest również modlitewne wsparcie najbardziej potrzebujących oraz polecanie ich Bożej Opatrzności i opiece świętych Patronów.

Naszą szczególna modlitwą ogarniamy osoby zakażone koronawirusem, ich rodziny oraz służby sanitarno-medyczne. Miłosierdziu Bożemu polecamy wszystkich zmarłych i pogrążonych w żałobie po ich stracie.

W ostatnich dniach docierają do nas niepokojące informacje o wykrytych ogniskach zakażenia koronawirusem pośród naszych braci górników, a także ich rodzin. Ponieważ choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie ludzkie życie, dlatego proszę wszystkich diecezjan o żarliwą modlitwę w intencji powrotu do zdrowia tych, którzy aktualnie doświadczają niemocy i ograniczeń wynikających z pogorszonego stanu zdrowia. Prośmy dla nich o zdolność przeżywania osobistych przeciwności w jedności
z Chrystusem, który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,17).

Drodzy górnicy, szczególnie Ci dotknięci zakażaniem!

Wraz z Biskupami pomocniczymi i Waszymi parafialnymi duszpasterzami zapewniam Was o wstawienniczej modlitwie, a także o gotowości charytatywnego wsparcia tych Braci górników i ich rodzin, którzy najbardziej będą dotknięci skutkami choroby, paraliżującej życie społeczne na całym świecie. Przyjmijcie słowa – jakże aktualne w obecnej sytuacji – wygłoszone przeze mnie w zeszłym roku przy okazji Mszy św. barbórkowej: „Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. Św. Barbara, „Męczennica wieży”, zna na wskroś trudną i niebezpieczną rzeczywistość przebywania w niewielkiej zamkniętej przestrzeni. Niech jej orędownictwo Was strzeże. Zapewniam, że Kościół modli się za was nieustannie! Z serca życzę wszystkim po staropolsku i po śląsku: «Szczęść Boże!». Niech treść tego pozdrowienia będzie codziennie waszym udziałem”.

Modlitewną pamięć dopełniam jeszcze życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Z serca Wam błogosławię: w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Katowice, 08.05.2020 r., w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika  

 Jubileusze małżeńskie 2020 r.

 

Msza Święta w intencji jubilatów będzie sprawowana w Katedrze Chrystusa Króla 24 maja 2020 r., o godz. 12.00,

jednak bez udziału małżonków.


Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry.


Na wspólne świętowanie w Katedrze zapraszamy w przyszłym roku 23 maja 2021 r., godz. 12.00

do Katowickiej Archikatedry.

 

Abp Zarządzenie z dn. 4.05.2020 1
Abp Zarządzenie z dn. 4.05.2020 2
Abp Zarządzenie z dn. 4.05.2020 3
Abp Zarządzenie z dn. 4.05.2020 4
 


 
 
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39, 40-043
Katowice tel. 32 251 21 60    
 

UZUPEŁNIENIE DO ZARZĄDZENIA ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO  z dnia 17.04.2020 r.   
 
W związku z pytaniami księży proboszczów i wiernych wyjaśniam:

  1. Msze święte związane z udzielaniem sakramentów świętych (chrzest, małżeństwo) i pogrzebowe winny być od 20.04.br. sprawowane  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych (wskazana liczba uczestników, obowiązujące zasady sanitarno-higieniczne: zasłanianie ust  i nosa, odległość 2 metrów między uczestnikami).  

2. W zależności od warunków miejscowych pogrzeb można urządzić w jednej  z dwóch form:
 
a. obrzęd pogrzebu na cmentarzu i potem (względnie w ustalonej godzinie) Msza św. żałobna w kościele z udziałem odpowiedniej liczby wiernych;  
b.  Msza św. pogrzebowa w kościele z trumną z udziałem odpowiedniej liczby wiernych i potem przemieszczenie się (nie kondukt!) na cmentarz i obrzęd pogrzebania.  

3. Zaleca się usilnie przyjmowanie Komunii św. na rękę. Podczas tego obrzędu wierni powinni odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej części maski.
    
Z upoważnienia Arcybiskupa Katowickiego  
                                                                                                                                         ks. Jan Smolec
                                                                                                                                         kanclerz
                                                                                                                                        Kurii Metropolitalnej
 


 
Serdecznie zachęcam i zapraszam wszystkich chętnych,
 
którzy chcą wesprzeć akcję Caritas Archidiecezji Katowickiej
 
"OFIARA KORONAWIRUS" na wpłacanie dobrowolnych
 
ofiar na rzecz zakupu min. respiratorów.
 
Ofiary można składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej:
 
96 1050 1214 1000 0090 3169 8062 Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.
 
Dziękuję bardzo w imieniu Caritas za ofiary skaładane na Ten cel.

.

Rada 1

Rada 2


 

 

Tutaj można posłuchać radia przez internet radioeM

Tutaj znajdziesz informacje o transmisjach Mszy i nabożeństwach na antenie radia.

 


 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

UWAGA!!!

W Mszach Świętych w Naszym kościele

może uczestniczyć 1 osoba na 10 m2

a więc może być max. 26 osób na Mszy.

Prosimy, by dać pierwszeństwo udziału w Mszy Św.

 tym osobom, które związane sąz zamówioną intencją mszalną.

 


Wszystkie zamówione przez parafian intencje są odprawiane w terminach i godzinach wcześniej ustalonych.

 

Zalecki wraz z ofiarą za Mszę świętą można składać przed Mszą świętą, na probostwie

lub w innej formie po ustaleniu telefonicznym.

 

Pod tymi nr tel. jestem do stałej dyspozycji 696-192-112 lub /032/ 45-78-516

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


   

     Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami.

 • Bóg zapłać za złożone ofiary na konto parafialne oraz osobiście w kancelarii.
 • Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Naszej parafii.
 • Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie w dniu dzisiejszym przypada także dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o chrześcijanach żyjących w tym kraju
 • Dzisiaj o godz. 12.00 w int. Jubilatów będzie sprawowana Msza święta w Katedrze Chrystusa Króla, jednak bez udziału małżonków. Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry.
 • Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • W poniedziałek na Mszę świętą wieczorną zapraszam rodziców dzieci komunijnych.
 • We wtorek 26 maja Dzień Matki, wszystkim Mamą życzę Bożego Błogosławieństwa i obfitości łask oraz opieki Matki Boskiej.
 • Wsparcie parafii w trudnym czasie epidemii. W czasie epidemii wszyscy odczuwamy wiele niedogodności, część osób może utracić swoje źródła dochodu. Ten czas jest również trudny dla parafii, dla której ofiary wiernych są jednym z podstawowych źródeł utrzymania. Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.
  PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA
  Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905
  Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność.
 • Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej – Zarządzenie z dnia 4 maja br. nr VAI-24/20 – za wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od niedzieli 17 maja br.:
  a) W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd postanowił, że od niedzieli 17 maja w kościołach podczas Mszy św. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych. Dla Naszej parafii jest to symboliczna liczba wynosząca 26 osób.
 • W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
 • Całość zarządzenia ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Wiktora Skworca znajduje się w gablotce oraz na stronie internetowej parafii.
 • Wszystkie zamówione przez parafian intencje są odprawiane w terminach i godzinach wcześniej ustalonych. Zalecki wraz z ofiarą za Mszą świętą można składać przed Mszą świętą, na probostwie lub w innej formie po ustaleniu telefonicznym. Pod tymi nr tel. jestem do stałej dyspozycji 696-192-112 lub /032/ 45-78-516.
 • W czerwcu są wolne intencje mszalne: 2, 11, 16, 19, 23, 29, 30.
 • W lipcu są wolne intencje mszalne: 1, 2, 3, 7, 9, 14, 19, 21, 23, 28, 29.
 • W sierpniu są wolne intencje mszalne: 1, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25.
 • We wrześniu są wolne intencje mszalne: 1, 2, 4, 8, 14, 15, 18, 20, 22, 29.
 • W październiku są wolne intencje mszalne: 6, 13, 20, 27, 31.
 • Kościół w ciągu dnia jest otwarty, można do niego wejść głównymi drzwiami.
 • Jest gazetka parafialna na nadchodzący tydzień wyłożona z tyłu kościoła.
 • Do nabycia jest Gość Niedzielny. Cena nie ulega zmianie i wynosi 6 zł. Jest także majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego" do nabycia w przedsionku kościoła.
 • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Archidiecezji na sfinalizowanie prac związanych z odnowieniem kurii i katedry – pomnik historii a przed kościołem będzie zbiórka na sprzątanie kościoła i kwiaty
 • Nasz kościół jest regularnie dezynfekowany płynem HYSEPTA Anti–Virus +
 • Kancelaria parafialna jest czynna w każdy dzień oprócz Wtorku w godzinach urzędowania.
 • W związku z trwającym stanem epidemicznym nie odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Zapraszamy jednak wszystkich diecezjan do rodzinnego włączenia się we wspólną modlitwę przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej za pośrednictwem mediów w niedzielę 31 maja br. od godz. 13. Uroczystość będą transmitowały m. in.: drogą satelitarną Telewizja Polonia, łącznością naziemną TVP Katowice, a także Radio eM i PR Katowice.
       Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus, nasza ojczyzna w niebie. Idźcie w życie i żyjcie tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.


 

Wsparcie parafii w trudnym czasie epidemii

 

W czasie epidemii wszyscy odczuwamy wiele niedogodności, część osób może utracić swoje źródła dochodu. Ten czas jest również trudny dla parafii, dla której ofiary wiernych są jednym z podstawowych źródeł utrzymania.

Ze względu na odprawianie mszy świętych z udziałem 26 wiernych nie mamy możliwości wsparcia działalności parafii swoimi ofiarami.  Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905

Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność.


 

inserted by tekel