Sunday, 29 March 2020

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

A+ R A-

Aktualności

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zgodnie z zarządzeniem ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Wiktora Skworca (zarządzenie znajduje się w gablotce oraz na stronie internetowej Naszej parafii).

W związku z panującą epidemią i mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych.

Wszystkie zamówione przez parafian intencje są odprawiane w terminach i godzinach wcześniej ustalonych.

 

Zalecki wraz z ofiarą za Mszą świętą można składać na probostwie.

 

Pod tymi nr tel. jestem do stałej dyspozycji 696-192-112 lub /032/ 45-78-516


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

29.03.2020 – 5 Niedziela Wielkigo Postu

  


     Chrystus przynosi nam nadzieję zmartwychwstania i życia. W piątą niedzielę Wielkiego Postu gromadzimy się, by rozważać śmierć, którą sprowadza grzech, ale także, by rozważać życie, które daje nam pokuta i pełne nadziei zaufanie Chrystusowi.

 • Kolekta dzisiejszej niedzieli miała być przeznaczona będzie na potrzeby Naszej parafii a przed kościołem miała odbyć się zbiórka na sprzątanie kościoła i na kwiaty.
 • Bóg zapłać za złożone ofiary na konto parafialne oraz osobiście w kancelarii.
 • Wsparcie parafii w trudnym czasie epidemii. W czasie epidemii wszyscy odczuwamy wiele niedogodności, część osób może utracić swoje źródła dochodu. Ten czas jest również trudny dla parafii, dla której ofiary wiernych są jednym z podstawowych źródeł utrzymania. Ze względu na odprawianie mszy świętych prawie bez udziału wiernych nie mamy możliwości wsparcia działalności parafii swoimi ofiarami.  Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.
  PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA
  Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905
  Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność.
 • Zgodnie z zarządzeniem ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Wiktora Skworca (zarządzenie znajduje się w gablotce oraz na stronie internetowej Naszej parafii) z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych (linki z Mszami znajdują się na stronie internetowej naszej archidiecezji). Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. Treść zarządzenia jest dostępny w gablotce oraz na stronie internetowej parafii. Wszystkie zamówione przez parafian intencje są odprawiane w terminach i godzinach wcześniej ustalonych. Zalecki wraz z ofiarą za Mszą świętą można składać na probostwie lub w innej formie po ustaleniu telefonicznym. Pod tymi nr tel. jestem do stałej dyspozycji 696-192-112 lub /032/ 45-78-516.
 • Za tydzień 5 kwietnia Niedziela Palmowa.
 • W maju są wolne intencje mszalne: 5, 17, 19.
 • W czerwcu są wolne intencje mszalne: 2, 11, 16, 19, 23, 29, 30.
 • W lipcu są wolne intencje mszalne: 1, 2, 3, 7, 9, 14, 19, 21, 23, 28, 29.
 • W sierpniu są wolne intencje mszalne: 1, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25.
 • We wrześniu są wolne intencje mszalne: 1, 2, 4, 8, 14, 15, 18, 20, 22, 29.
 • W październiku są wolne intencje mszalne: 6, 13, 20, 27, 31.
 • Zbiórki ministrantów oraz spotkania Dzieci Maryi zostają przełożone na 14.04 ze względu na panującą epidemię.
 • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Naszej parafii.
 • Kościół w ciągu dnia jest otwarty, można do niego wejść głównymi drzwiami.
 • Można nabywać Paschaliki „Wielkanocne Dzieło Caritas” w cenie 6 zł na probostwie po każdej Mszy świętej. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele charytatywne diecezji i parafii.
 • Każdego dnia o godzinie 20.30 w naszym parafialnym kościele jest odmawiany różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. A Was drodzy parafianie bardzo proszę w tym czasie do duchowej łączności w tych intencjach.
 • Jest gazetka parafialna na nadchodzący tydzień wyłożona z tyłu kościoła.
 • W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju informujemy, że od tego tygodnia wstrzymany zostanie kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”. Bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 • W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca.
 • Comiesięczny obchód chorych i starszych osób Naszej parafii jest odwołany z powodu pandemii zgodnie z zarządzeniem abpa. za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
 • Numery telefonów pod którymi jestem do stałej dyspozycji. tel. 032 – 457 85 16 lub kom. 696 192 112.
 • W związku z zaistniałą sytuacją bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przekazują swoje ofiary na konto Naszej parafii. Numer konta parafialnego: 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

     Zbliża się zakończenie Wielkiego Postu. Czy mamy w sobie życie Boże? Czy może panuje w nas jeszcze śmierć spowodowana przez grzech? Czyńmy pokutę! Powstańmy z martwych! Błogosławi nas Bóg, który jest życiem i chce byśmy mieli życie. Nie odwracajmy się od życia, jakie daje nam wielkopostna pokuta.

 

 

Wsparcie parafii w trudnym czasie epidemii

 

W czasie epidemii wszyscy odczuwamy wiele niedogodności, część osób może utracić swoje źródła dochodu. Ten czas jest również trudny dla parafii, dla której ofiary wiernych są jednym z podstawowych źródeł utrzymania.

Ze względu na odprawianie mszy świętych prawie bez udziału wiernych nie mamy możliwości wsparcia działalności parafii swoimi ofiarami.  Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905

Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność.


 

inserted by tekel

PILNE

   

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ W WYJAŚNIENIU KS. DR. HAB. JACKA KEMPY, WtlUŚ

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła
o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich
w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała
i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu”
(rozdz. 4).

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.

Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi,
czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć,
że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni
nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.

 


DODATKOWE WEZWANIE DO MODLITWY POWSZECHNEJ WIELKIEGO PIĄTKU

ZA DOKNIĘTYCH EPIDEMIĄ

Módlmy się do Ojca w niebie w związku z panującą epidemią, prosząc o jej ustanie, † polecajmy wszystkich chorych, zmarłych, ich rodziny i bliskich, personel medyczny i wolontariuszy*, a także zagrożonych wirusem oraz wszystkich zagubionych.

Modlitwa w ciszy. Po niej śpiewamy.

Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze miłosierdzia, jedyny Dawco życia i zdrowia, † wysłuchaj pokornego wołania swoich dzieci doświadczonych nieszczęściem* i w swojej nieskończonej miłości przywróć nam zdrowie, pokój i bezpieczeństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W. Amen.      

 


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 insertet by tekel