Tuesday, 07 December 2021

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

A+ R A-

Aktualności

Wiadomości

    


Wsparcie parafii w trudnym czasie epidemii

W czasie epidemii wszyscy odczuwamy wiele niedogodności, część osób może utracić swoje źródła dochodu. Ten czas jest również trudny dla parafii, dla której ofiary wiernych są jednym z podstawowych źródeł utrzymania.

Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905

Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność. W/w ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.


 
Abp Wiktor Skworc życzenia dla gornikow 2021 1
Abp Wiktor Skworc życzenia dla gornikow 2021 2

Abp Zarządzenie 2021.03.26 1
Abp Zarządzenie 2021.03.26 2

Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 1
Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 2

Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0001
 
Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0002

Modlitwa o pokój

Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 1
Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 2

 
Oświadczenie Przewodniczacego KEP po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

 

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.

 
 

krew 1

krew 2

 


Z1

Z2


 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

    5.12 - 2 Niedziela Adwentu


               

    Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu przypominamy, jak ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu — Jana Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Bóg.

 • Dziś II Niedzielę Adwentu. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii na zakup eko-groszku na ogrzewanie kościoła. Nasz kościół jest ogrzewany całodobowo a przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Bóg zapłać za złożone ofiary na konto parafialne oraz osobiście w kancelarii.
 • Roraty w Naszej Parafii: Poniedziałek, środa, czwartek i piątek o godz. 17.00 zapraszam dzieci i młodzież z lampionami.
 • W poniedziałek wspominamy św. Mikołaja zapraszam wszystkie dzieci na godz. 17.00 na roraty i spotkanie ze św. Mikołajem. Rodzice mogą przynieść podpisane upominki dla dzieci, które wręczy św. Mikołaj.
 • W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na Naszą parafię.
 • Kolekta przyszłej niedzieli adwentu przeznaczona będzie na potrzeby parafii na zakup eko-groszku na ogrzewanie kościoła a przed kościołem odbędzie się zbiórka na sprzątanie i kwiaty do kościoła.
 • Odwiedziny duszpasterskie - kolęda, która będzie przebiegała dwutorowo tzn. w sposób tradycyjny ulicami od domu do domu jak to miało zawsze miejsce (proszę aby ktoś z mieszkańców czekał przed wejściem do domu), a jeżeli ktoś z powodów pandemicznych boi się przyjąć księdza w swoim domu to zapraszam na Msze św. Kolędowe za daną ulicę. Harmonogram Odwiedzin Duszpasterskich oraz Mszy św. kolędowych jest dostępny w gablotce, gazetce parafialnej oraz na stronie internetowej parafii. Ofiary złożone przy okazji kolędy oraz Mszy św. kolędowych będą w całości przeznaczone na spłatę malowania kościoła, probostwa i renowację więźby dachowej kościoła. Odwiedziny duszpasterskie w domach muszą odbyć się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych. Dzisiejsze odwiedziny odbędą się dzisiaj na ul. Lipowej, ul. Kusocińskiego, Lipowa 69, ul. Chrószcza a kolejne 11 grudnia na ul. Długosza. Msza św. kolędowa za ul. Lipową, ul. Kusocińskiego, Lipowa 69, ul. Chrószcza odbędzie się 9 grudnia o godz. 18.00.
 • W roku 2022 mamy dużo wolnych intencji mszalnych:
  Styczeń: 18, 25, 28.
  Luty: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 28.
  Marzec: 1, 7, 8, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28.
  Kwiecień: 5, 12, 24.
 • W soboty o godz. 8.30 odbywają się zbiórki ministrantów. Zapraszam wszystkich chętnych chłopców, którzy pragną służyć Panu Bogu.
 • Również w sobotę, na godz. 10.00 zapraszam wszystkie dziewczyny na spotkanie Dzieci Maryi.
 • Do nabycia jest Gość Niedzielny. Cena nie ulega zmianie i wynosi 6 zł.
 • Do nabycia są świece Adwentowe - Wigilijne. Dzieło Pomocy Dzieciom w cenie świeca duża – 14 zł, świeca mała – 7 zł. Oraz opłatki świąteczne (ofiary przeznaczone na cele charytatywne parafii)
 • Jest gazetka parafialna na nadchodzący tydzień wyłożona z tyłu kościoła.
 • Nasz kościół jest regularnie dezynfekowany płynem HYSEPTA Anti–Virus +.
 • Przyjmowane są zapisy na Msze św. na rok 2022 w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. Proszę by nie odkładać rezerwacji Mszy św. na tzw. „Ostatni Moment”, zwłaszcza tych związanych z rocznicami lub jubileuszami.

                          PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
KALWARIA PSZOWSKA
Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905.

 • Ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.

„Przygotujcie drogę dla Pana" przez życie zgodne z wiarą, przez radosne oczekiwanie na spełnienie Bożych obietnic, przez pełne nadziei zaufanie, że Pan na pewno przyjdzie. On sam obdarza nas swym błogosławieństwem.

.

 

 

Plan odwiedzin duszpasterskich oraz Mszy św. kolędowych  w 2021/2022 roku

 

Odwiedziny duszpasterskie ROK 2021

5.12 niedziela           - godz. 13.30     ul. Kusocińskiego, Lipowa 69, ul. Chrószcza
11.12 sobota             - godz. 9.30       ul. Długosza
12.12 niedziela         - godz. 13.30     ul. Krzyżkowicka (parzyste)
18.12 sobota             - godz. 9.30       ul. Kalwaryjska
19.12 niedziela         - godz. 13.30     ul. Krzyżkowicka (nieparzyste)
27.12 poniedziałek   - godz. 9.30       ul. Wodna
29.12 środa               - godz. 9.30       ul. Jesionowa do numeru 33c, ul. Gajowa
30.12 czwartek         - godz. 9.30       ul. Jesionowa od numeru 35

Odwiedziny duszpasterskie ROK 2022

2.01. niedziela          - godz. 13.30    ul. Sikorskiego (parzyste) do numeru 26a
8.01. sobota              - godz. 9.30      ul. Sikorskiego (nieparzyste)
9.01. niedziela          - godz. 13.30    ul. Sikorskiego parzyste od numeru 28
15.01. sobota            - godz. 10.00    Kolęda dodatkowa

Kolęda rozpocznie się od początkowych numerów danej ulicy

 

Msze św. kolędowe ROK 2021

9.12 czwartek          - godz. 18.00    ul. Lipowa, ul. Dobra, ul. Chrószcza, ul. Kusocińskiego, ul. Lipowa 69
13.12 poniedziałek  - godz. 18.00    ul. Długosza,  ul. Krzyżkowicka (parzyste)
20.12 poniedziałek  - godz. 18.00    ul. Kalwaryjska,  ul. Krzyżkowicka (nieparzyste)
30.12 czwartek        - godz. 18.00    ul. Wodna, ul. Jesionowa, ul. Gajowa

Msze św. kolędowe ROK 2022

10.01 poniedziałek  - godz. 18.00    ul. Sikorskiego
16.01 niedziela       - godz. 12.15    W int. wszystkich mieszkańców Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy nie mieli możliwości przyjęcia kolędy w sposób tradycyjny oraz nie mogli uczestniczyć we Mszy św. wraz z mieszkańcami swojej ulicy

.

 inserted by tekel