Thursday, 23 March 2023

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

A+ R A-

Aktualności

Wiadomości

 


Wsparcie parafii

 Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905

Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność. W/w ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.


 Abp Zaproszenie na Niedzielę Palmową Młodych 2023

 


Abp Komunikat w sprawie pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Szczegółowe informacje - KLIKNIJ


Abp Dopowiedzenie do wezwania w związku z tragedią w Szopienicach 2023

 


Informujemy o rozpoczynających się nowych projektach przygotowanych przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem tutaj

 


 Stanowisko Rady 2022 1Stanowisko Rady 2022 2Stanowisko Rady 2022 3

Stanowisko Rady 2022 4


Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 1
Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 2

Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0001
 
Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0002

Modlitwa o pokój

Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 1
Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 2

 
Oświadczenie Przewodniczacego KEP po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

 

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  19.03.2023 - 4 Niedziela Wielkiego Postu - Laetare           

    Przez chrzest zostaliśmy powołani do życia w światłości Chrystusowej. Przez wielkopostną pokutę mamy odrzucić grzechy, które są naszą ciemnością i powrócić do światła, które dla nas jaśnieje w Chrystusie. Niech więc dzisiaj, mocą Pana, otworzą się nasze oczy, byśmy dostrzegli światło Boga płynące z ofiary, w której uczestniczymy.
Zachęcam parafian do postu i innych uczynków pokutnych, zwłasz¬cza dzieł miłosierdzia, a także ograniczenia spożycia napojów alkoholowych.

 • Dziś 4 Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości (Laetare). Kościół święty, Nowa Jerozolima, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej niedzieli różowy kolor szat. Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie potrzeby archidiecezji. Przeznaczona jest na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego.  
 • Bóg zapłać za złożone ofiary na konto parafialne oraz osobiście w kancelarii.
 • W poniedziałek rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi O. Tomasz Jońca. Polećmy Naszą Parafię i Ojca Rekolekcjonistęw naszych prywatnych modlitwach.
 • Równie w poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na remont katowickiej Katedry.
 • W środę o godz. 8.00 Msza św.  w int. Chorych i Starszych Wiekiem Parafian z udzieleniem sakramentu chorych.
  Jako podziękowanie O. Tomaszowi za trud głoszenia słowa Bożego podczas rekolekcji parafialnych w środę ofiary zebrane na Mszach św. będą przeznaczone na klasztor Ojców Redemptorystów w Gliwicach. Bóg zapłać.
 • W czwartek Msza św. szkolna o godz. 17.00.
 • W piątki Droga Krzyżowa po wieczornej Mszy św. Zalecki za + zalecanych wspominanych podczas Dogi Krzyżowej można składać w zakrystii. Można skorzystać z formularzy wyłożonych z tyłu kościoła.
 • W sobotę, 25 marca, obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskie¬go. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Msze św. o godz. 8.00 i 11.00. Na Mszy św. o godz. 8.00 Duchowa Adopcja dzieci nienarodzonych. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na remont Kalwarii Piekarskiej.
 • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Naszej parafii a przed kościołem odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.  
 • Intencje na rok 2023 przyjmowane są w godzinach urzędowania kancelarii. Proszę by nie odkładać rezerwacji Mszy św. na tzw. „Ostatni Moment”, zwłaszcza tych związanych z rocznicami lub jubileuszami. Mamy sporo wolnych intencji mszalnych na rok 2023
  Marzec: 28                                                Kwiecień: 4,11                              Maj: 1,2,4,9,23,28,30  
  Czerwiec: 5,6,8,11,13,20,25,27                Lipiec: 2,3,4,5,6,7,9,11,18,19,21,23,24,25,26,27,29,30,31  
  Sierpień: 1,5,7,8,9,15,22,24,26,27,29,30                                                         Wrzesień: 4,5,12,19,20,24,26   
  Październik: 1,2,3,5,11,24,29,31                                                                     Listopad: 7,13,14,28
  Grudzień: 5,12,24,25,26,27,28,29,30,31
 • W soboty o godz. 9.00 odbywają się zbiórki ministrantów. Zapraszam wszystkich chętnych chłopców, którzy pragną służyć Panu Bogu.
 • Również w sobotę, na godz. 10.00 zapraszam wszystkie dziewczyny na spotkanie Dzieci Maryi.
 • Do nabycia jest Gość Niedzielny cena 10 zł., a mały Gość Niedzielny 7 zł.  
 • Do nabycia są Paschaliki „Wielkanocne dzieło Pomocy Dzieciom” w cenie 9 zł.
 • Jest gazetka parafialna na nadchodzący tydzień wyłożona z tyłu kościoła.
 • W dniach 17 - 24 marca w Naszej parafii odbędzie się mobilna wystawa fotograficzna „Podaruj dobro jak MY” prezentująca codziennośćpracy Parafialnych Zespołów Caritas naszej Archidiecezji.
 • Paczka dla Ukrainy – czas Wielkiego Postu jest dla nas okazją, by wesprzeć osoby dotknięte wojną na Ukrainie. Produkty spożywcze i chemię można składać w salce parafialnej po każdej Mszy św. a 26 marca w niedzielę w Naszej parafii po Mszach św. zbiórka finansowa, które za pośrednictwem Caritas Polska,  zostanie przeznaczona na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Dziękuję za okazane serce w dziele miłosierdzia.
 • Z tyłu kościoła jest wystawiona skarbonka na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać za złożone ofiary.

             PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
KALWARIA PSZOWSKA
Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905.

 • Ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.

 

Wielkopostna pokuta trwa. Oświeceni Bożym słowem i umocnieni Ciałem Chrystusa, idziemy czynić owoce pokuty. Często zbliżajmy się do Bożego światła, byśmy odnowieni przez sakramenty odrodzenia mogli otrzymać błogosławieństwo Boga i oglądać chwałę Jego zwycięstwa.

.


Inserted by tekel